Paradise City Guns N' Roses

Views: 1353

Lyrics: 23

Guns N' Roses - Paradise City - Music Video

Paradise City Song by Guns N' Roses


Chords   Paradise City 136
[9]
   0
Chords   Paradise City 113
[0]
   0
chords   Paradise City 75
[0]
   0
chords   Paradise City 74
[0]
   0
Chords   Paradise City 41
[0]
   0

Guns N' Roses - 10 Songs